Tấm pin năng lượng mặt trời 500W

Loại: Poly (đa tinh thể) Số lượng Cell: 144 cells
Thương hiệu: NEVN Cân nặng: 24.9 kg
Hiệu suất quang năng: 18.56% Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm
Yêu cầu báo giá